accept a motion undebated

  1. Verb bir önergeyi tartışmadan kabul etmek
  2. Verb bir önergeyi müzakere etmeden kabul etmek
  3. Verb önergeyi tartışmadan kabul etmek