accept a motion undebated

  1. Fiil bir önergeyi tartışmadan kabul etmek
  2. Fiil bir önergeyi müzakere etmeden kabul etmek
  3. Fiil önergeyi tartışmadan kabul etmek