accept a proposal

  1. Verb teklifi kabul etmek
  2. Verb bir teklifi kabul etmek
bir teklifi kabul etmeye hazır olma
öneriyi geri kabul etme
bir teklifi ittifakla kabul etmek Verb
teklifi ittifakla kabul etmek Verb
bir teklifi oybirliği yle kabul etmek Verb