access to education and training

  1. Noun, Education-Training eğitim ve öğretime erişim (Kaynak: CEDEFOP)