accommodation land

  1. bir kasabaya veya pazar yerine yakın olduğu için benzeri normal bir araziden daha yüksek kira geliri
    sağlayacak özel çiftlik arazisi