acquire

  1. Transitive Verb kazanmak, elde etmek, ele geçirmek, edinmek, sahip olmak, tedarik etmek.
    He acquired a handsome fortune:
    İyi bir servete sahip oldu.
    to acquire a language: bir lisanı elde etmek (öğrenmek).
    to acquire a habit: âdet/huy edinmek.
kazanılmış hak Noun, Law
vatandaşlığın kazanılması Noun, International Law
satın alma opsiyonunu mahfuz tutmak Verb
renk almak Verb
özelleşmek Verb
muhit edinmek Verb
bir şirketi satın almak Verb
farklılaşmak Verb
pürüzsüz mülkiyet sahibi olmak Verb
bir alışkanlık edinmek Verb
satın alma alışkanlığı edinmek Verb
satın almayı alışkanlık edinmek Verb
bir dil öğrenmek Verb
bir dil öğretmek Verb
anıtlaşmak Verb
zorunlu olarak patent almak Verb
mülk edinmek Verb
şöhret edinmek Verb
hak elde etmek Verb
bir hak elde etmek Verb
şekillenmek Verb
...'e iştirak etmek Verb, Management
bir şeyden tat almaya başlamak Verb
bir şey hoşa gitmeye başlamak Verb
birşeyden zevk almaya başlamak Verb
birşeye düşkünlük geliştirmek Verb
birşeyden hoşlanmaya başlamak Verb
...'e iştirak etmek Verb, Management
mirasla sahip olmak Verb
mirasa sahip olmak Verb
zaman aşımı ile iktisap etmek Verb
zamanaşımı sonucu hak iktisap etmek Verb
satın alma yoluyla iktisap etmek Verb
başka uyruğa geçmek Verb
pişmek Verb
hukuki varlık kazanmak Verb
yasal kimlik kazanmak Verb
hukuki şahsiyet edinmek Verb
üyelik iktisap etmek Verb
vatandaşlığa geçmek Verb
mallanmak Verb
mülk iktisap etmek Verb
ün kazanmak Verb
bir konuda ün kazanmak Verb
meleke kazanmak Verb
bir şeyin mülkiyetini edinmek Verb
müşteri kazanmak Verb
... haline gelmek Verb
mülkiyet elde etmek Verb
yüz bulmak Verb
beğenilmek Verb
revaçta olmak Verb
hak ehliyeti Law
yenileştirmek yeniletmek Verb
turnayı gözünden vurmak Verb