1. Geçişli Fiil kazanmak, elde etmek, ele geçirmek, edinmek, sahip olmak, tedarik etmek.
    He acquired a handsome fortune:
    İyi bir servete sahip oldu.
    to acquire a language: bir lisanı elde etmek (öğrenmek).
    to acquire a habit: âdet/huy edinmek.
kazanılmış hak İsim, Hukuk
vatandaşlığın kazanılması İsim, Uluslararası Hukuk
satın alma opsiyonunu mahfuz tutmak Fiil
renk almak Fiil
özelleşmek Fiil
muhit edinmek Fiil
bir şirketi satın almak Fiil
farklılaşmak Fiil
pürüzsüz mülkiyet sahibi olmak Fiil
bir alışkanlık edinmek Fiil
satın alma alışkanlığı edinmek Fiil
satın almayı alışkanlık edinmek Fiil
bir dil öğrenmek Fiil
bir dil öğretmek Fiil
anıtlaşmak Fiil
zorunlu olarak patent almak Fiil
mülk edinmek Fiil
şöhret edinmek Fiil
hak elde etmek Fiil
bir hak elde etmek Fiil
şekillenmek Fiil
...'e iştirak etmek Fiil, İşletme
bir şeyden tat almaya başlamak Fiil
bir şey hoşa gitmeye başlamak Fiil
birşeyden zevk almaya başlamak Fiil
birşeye düşkünlük geliştirmek Fiil
birşeyden hoşlanmaya başlamak Fiil
...'e iştirak etmek Fiil, İşletme
mirasla sahip olmak Fiil
mirasa sahip olmak Fiil
zaman aşımı ile iktisap etmek Fiil
zamanaşımı sonucu hak iktisap etmek Fiil
satın alma yoluyla iktisap etmek Fiil
başka uyruğa geçmek Fiil
pişmek Fiil
hukuki varlık kazanmak Fiil
yasal kimlik kazanmak Fiil
hukuki şahsiyet edinmek Fiil
üyelik iktisap etmek Fiil
vatandaşlığa geçmek Fiil
mallanmak Fiil
mülk iktisap etmek Fiil
ün kazanmak Fiil
bir konuda ün kazanmak Fiil
meleke kazanmak Fiil
bir şeyin mülkiyetini edinmek Fiil
müşteri kazanmak Fiil
... haline gelmek Fiil
mülkiyet elde etmek Fiil
yüz bulmak Fiil
beğenilmek Fiil
revaçta olmak Fiil
hak ehliyeti Hukuk
yenileştirmek yeniletmek Fiil
turnayı gözünden vurmak Fiil