act free

  1. Verb özgür bırakmak
dışişlerinde dilediği gibi davranmakta serbest olmak Verb
dışişleri nde dilediği gibi serbest olmak Verb
hareket etme özgürlüğü olmamak Verb