dışişlerinde dilediği gibi davranmakta serbest olmak Fiil
dışişleri nde dilediği gibi serbest olmak Fiil
hareket etme özgürlüğü olmamak Fiil