adequate care

  1. orta derecede dikkatli bir kimsenin sarf edeceği ihtimam
  2. tehlike ve durumun gerektirdiği oranda ihtimam
  3. normal dikkat ve ihtimam