adjusted discount

  1. kademeli indirim
riske ayarlı iskonto oranı