administrative board

  1. idare heyeti
  2. idare heyeti (bir emeklilik sisteminin ilkelerini düzenleyip uygulamak için kurulan emeklilik idare heyeti
    , işveren , memur , bazen de emeklilerden o
Danıştay İdari İşler Kurulu Proper Name, Organizations