advance towards something

  1. Verb birşeye doğru ilerlemek