affirmative action

  1. Noun, Politics-Intl. Relations pozitif ayrımcılık
  2. kadınlara ve azınlıklara daha fazla hak tanıma girişimi.
(Br) istihdamda eşit fırsatlar sağlama yöntemi
(US) istihdamda ayrım yapmakdan kaçınma programı