affirmative action

  1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler pozitif ayrımcılık
  2. kadınlara ve azınlıklara daha fazla hak tanıma girişimi.
(Br) istihdamda eşit fırsatlar sağlama yöntemi
(US) istihdamda ayrım yapmakdan kaçınma programı