affirmative condition

  1. bir hadiseyi tasdik eden şart
  2. olumlu şart
  3. müspet şart
  4. olumlu bir hareketin yapılmasını gerektiren şart
  5. müspet şart (olumlu bir eylemin yerine getirilmesini gerektiren şart