afterwards

  1. sonradan
  2. sonra
sonradan ödenecek
sonra(dan), arkasından, bilâhare. Adverb