age pattern analysis

  1. bir şirketteki muhtelif memur sınıfları arasındaki yaş dağılımı analizi