air check

  1. değerlendirme ya da kayıt saklama amacıyla bir radyo ya da televizyon programının kayda alınması