amplify

  1. Verb (güç, yetki vb.'ni) genişletmek, büyütmek, artırmak.
  2. Verb tevsi/tafsil etmek, bütün ayrıntılarıyla yazmak/izah etmek.
  3. Verb abartmak, mübalâğa etmek.
  4. Verb, Electronics elektriksel işaretlerin gücünü/gerilimini/akımını şiddetlendirmek/yükseltmek/amplifiye etmek.
amplifikasyon Noun, Mechanics
bir şey üzerinde uzun uzun konuşmak Verb
bir şey üzerinde uzun uzun konuşmak Verb