1. Fiil (güç, yetki vb.'ni) genişletmek, büyütmek, artırmak.
  2. Fiil tevsi/tafsil etmek, bütün ayrıntılarıyla yazmak/izah etmek.
  3. Fiil abartmak, mübalâğa etmek.
  4. Fiil, Elektrik-Elektronik elektriksel işaretlerin gücünü/gerilimini/akımını şiddetlendirmek/yükseltmek/amplifiye etmek.
amplifikasyon İsim, Mekanik
bir şey üzerinde uzun uzun konuşmak Fiil
bir şey üzerinde uzun uzun konuşmak Fiil