answer in the affirmative

  1. Verb olumlu cevap vermek
  2. olumlu yanıt
cevap olumlu olduğu takdirde