any quantity rate

  1. sevk edilen herhangi bir miktardaki mala uygulanan taşıma ücreti
(US) miktarın fazlalığı için herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı ücret