arbitrary

 1. Adjective keyfi
 2. Adjective ihtiyarî, isteğe göre.
  an arbitrary choice: isteğe göre yapılan tercih.
 3. Adjective indî, yasal olmaktan ziyade yargıç/hakem tarafından kararlaştırılan.
  an arbitrary decision: indî bir karar.
 4. Adjective müstebit, zalim.
  an arbitrary government.
 5. Adjective keyfî, arzuya/isteğe göre.
  an arbitrary demand: keyfî bir istek.
 6. Adjective, Mathematics dilemsel, keyfî, tesadüfî, herhangi bir değeri alabilen.
  an arbitrary constant: dilemsel durgan,
  keyfî sabit.
  arbitrary function: dilemsel işlev.
bir şeyin keyfi olduğunu söylemek Verb
keyfi davranış
keyfi hareket
keyfi işlem Noun, Politics-Intl. Relations
keyfi tutuklama Noun, Politics-Intl. Relations
keyfi değerlendirme
keyfi değerlendirme
resen tarhiyat
keyfi karar
keyfi gözaltı Noun, Law
keyfi kayırmacılık Noun, Politics-Intl. Relations
keyfi idare
keyfi yönetim
keyfi müdahale Noun, Politics-Intl. Relations
objektif maliyet rakamlarının bulunmaması durumunda
reklam ödeneğinin tahmini maliyete dayandırılarak saptandığı bir yöntem
isteğe bağlı yöntem
keyfi kâr dağıtım şekli
keyfi bildiri
iş akdini keyfi fesih bildirisi
ihtiyari bildiri
gelişigüzel bir sayı
lalettayin bir sayı
seçime bağlı başlangıç noktası Noun
itibari başlangıç
ihtiyari takdir yetkisi
keyfi uygulama Noun, Politics-Intl. Relations
keyfi fiyat
istenildiği şekilde verilen ceza
keyfi ret
keyfi olarak seçilmiş ticari marka
keyfi muamele Noun, Law
keyfî muamele Noun, Politics-Intl. Relations
ihtiyari kullanım
keyfi kullanım Noun, Politics-Intl. Relations
ihtiyari değer
keyfi telefon dinleme Noun, Politics-Intl. Relations