1. Sıfat keyfi
 2. Sıfat ihtiyarî, isteğe göre.
  an arbitrary choice: isteğe göre yapılan tercih.
 3. Sıfat indî, yasal olmaktan ziyade yargıç/hakem tarafından kararlaştırılan.
  an arbitrary decision: indî bir karar.
 4. Sıfat müstebit, zalim.
  an arbitrary government.
 5. Sıfat keyfî, arzuya/isteğe göre.
  an arbitrary demand: keyfî bir istek.
 6. Sıfat, Matematik dilemsel, keyfî, tesadüfî, herhangi bir değeri alabilen.
  an arbitrary constant: dilemsel durgan,
  keyfî sabit.
  arbitrary function: dilemsel işlev.
bir şeyin keyfi olduğunu söylemek Fiil
keyfi davranış
keyfi hareket
keyfi işlem İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
keyfi tutuklama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
keyfi değerlendirme
keyfi değerlendirme
resen tarhiyat
keyfi karar
keyfi gözaltı İsim, Hukuk
keyfi kayırmacılık İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
keyfi idare
keyfi yönetim
keyfi müdahale İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
objektif maliyet rakamlarının bulunmaması durumunda
reklam ödeneğinin tahmini maliyete dayandırılarak saptandığı bir yöntem
isteğe bağlı yöntem
keyfi kâr dağıtım şekli
keyfi bildiri
iş akdini keyfi fesih bildirisi
ihtiyari bildiri
gelişigüzel bir sayı
lalettayin bir sayı
seçime bağlı başlangıç noktası İsim
itibari başlangıç
ihtiyari takdir yetkisi
keyfi uygulama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
keyfi fiyat
istenildiği şekilde verilen ceza
keyfi ret
keyfi olarak seçilmiş ticari marka
keyfi muamele İsim, Hukuk
keyfî muamele İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ihtiyari kullanım
keyfi kullanım İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ihtiyari değer
keyfi telefon dinleme İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler