argue conclusively

  1. Verb sorunu kestirip bir sonuca götürecek şekilde fikir ileri sürmek