argue conclusively

  1. Fiil sorunu kestirip bir sonuca götürecek şekilde fikir ileri sürmek