argue with someone about sth

  1. Verb biriyle bir şey üzerine çekişmek
  2. Verb biriyle bir şey üzerine tartışmak