arrange something in groups

  1. Verb birşeyi gruplara ayırmak
  2. Verb birşeyi gruplara bölmek
  3. Verb birşeyi gruplar halinde düzenlemek