ascend towards the source of a river

  1. Verb bir ırmağın çıkış yerine doğru gitmek