ask alms of sb

  1. birinden sadaka istemek
  2. birinden iane istemek