ask someone in

  1. Verb içeriye davet etmek
  2. Verb birini içeri davet etmek
bir kimseyi içeriye/dışarıya/yukarıya davet etmek.