ask yourself something

  1. Verb birşeyi kendi kendine sormak
  2. Verb birşeyi düşünmek
  3. Verb birşey üzerine düşünmek