assignable instrument

  1. devredilebilir senet
  2. devir ve ciro edilebilir senet