at one's wits' end

  1. =
    at ones wit's end: apışıp kalmış, işin içinden çıkamaz halde, ne yapacağını şasırmış.
    be
    at one's wit's (wits') end: apışıp kalmak, işin içinden çıkamamak, ne yapacağını bilememek.
çözüm yolu bulamayan
iyice şaşkın