at the mouth

  1. üzüntülü, meyus, hayal kırıklığına uğramış.
kudurmak Verb
köpürmek Verb
ağzı köpüklü, ağzından köpükler saçılan.
çok kızmak/köpürmek, öfke ile ağzından köpükler saçmak.