attach to

  1. Verb eklemek
bir alaya atanmak Verb
...'a önem vermemek Verb
birine bir şey isnat etmek Verb
tutanakları eklemek Verb
ait olmak, ilgili/ilişkin olmak.
to attach credence to something: bir şeye güvenmek/bel bağlamak.

the advantages attaching to the position: mevki ile ilgili çıkarlar/menfaatler.
fitillemek Verb
tapalamak Verb
valize etiket takmak Verb
müeyyide koymak Verb
bir şey için şart koşmak Verb
bir ifadeye inanmak Verb
bir şeye çok değer vermek Verb
bir şeye önem vermek Verb
önem vermek Verb
birinin sözde saygılı davranışına pek bel bağlamamak Verb
'a önem vermemek Verb
yabana atmak Verb
bir siyasi partiye girmek Verb
iltihak etmek Verb
kabahati birine yüklemek Verb
bir şeye değer vermek Verb
aldırış etmemek Verb
haczetme hakkı