attic

  1. tavanarası.
  2. çatı katı, tavanarasındaki oda(lar).
  3. cihannüma.
  4. Anatomy orta kulak boşluğunun üst kısmı.
  5. ince, zarif, sade, lâtif.
  6. Atina'ya ait/özgü, Atinalı.
  7. M.Ö. 7-4'üncü yy.'da Atinada gelişen seramik ve heykelciliğe ait.
  8. Atina şivesi/lehçesi.
eski kitaplarını tavan arasına koymak Verb
tavan arasında oda yapmak Verb
çekme kat
çatı kat
öteberiyi tavan arasına kaldırmak Verb
(klâsik mimaride) sütun tabanı.
sarsılmaz iman.
çekme kat
hurda dolu çatı katı odası Noun
hurda dolu çatı odası Noun
çatı arası katı
tavan arası