1. tavanarası.
  2. çatı katı, tavanarasındaki oda(lar).
  3. cihannüma.
  4. Anatomi orta kulak boşluğunun üst kısmı.
  5. ince, zarif, sade, lâtif.
  6. Atina'ya ait/özgü, Atinalı.
  7. M.Ö. 7-4'üncü yy.'da Atinada gelişen seramik ve heykelciliğe ait.
  8. Atina şivesi/lehçesi.
eski kitaplarını tavan arasına koymak Fiil
tavan arasında oda yapmak Fiil
çekme kat
çatı kat
öteberiyi tavan arasına kaldırmak Fiil
(klâsik mimaride) sütun tabanı.
sarsılmaz iman.
çekme kat
hurda dolu çatı katı odası İsim
hurda dolu çatı odası İsim
çatı arası katı
tavan arası