attorney general

  1. Noun başsavcı.
  2. Noun Adalet Bakanı.
başsavcılık dairesi
başsavcılık makamı
vesikaları Noun
verdiği mesleki hizmet karşılığı müvekkilinin kendisine borçlu olduğu meblağın teminatı olarak
menkul değerleri ve parayı mesleğini icra ederken alıkoyma hakkı
vekil hapis hakkı
defterleri Noun
vekilin hapis hakkı
müvekkiline ait olan bütün evrakları Noun
baş savcı
başsavcı
umum vekaletname
umumi vekâletname
umumi vekaletname
genel vekaletname Noun, Law
özel vekaletname Noun, Law