avocatory letter

  1. kendi memleketine geri dönmesini bildiren resmi çağrı
bir memleketin savaş halinde olduğu diğer bir memlekette bulunan vatandaşına memleketine dönmesini bildiren
veya kanuna karşı hareketlerde bulunmaması