balance carried forward

  1. ileriye nakledilen hesap bakiyesi
nakliyekûn edilen borç bakiyesi
nakli yekûn edilen borç bakiyesi
bakiyenin yeni hesaba nakli