balance carried forward

nakliyekûn edilen borç bakiyesi
nakli yekûn edilen borç bakiyesi
bakiyenin yeni hesaba nakli