bale mark

  1. balya işareti
mal balyasını işaretlemek Verb
mal balyasını işaretlemek Verb