barnacle

 1. Noun, Zoology yapışıkça
  (Cirripedia): gemi diplerine ve kayalara yapışan midyeye benzer deniz hayvanları.
  goose
  barnacle: saplı yapışıkça
  (Lepas fascicularis).
  rock barnacle = acorn barnacle: kaya yapışıkçası.
 2. Noun sırnaşık kimse,
  mec. çamsakızı.
barnacle
barnacle
yabankazı
(Branta leucopsis): K. Avrupa ve Grönlandda yaşar.