battle for

oy hakkı için daima ön planda olmak Verb
uzun bir savaşa hazırlanmak Verb
kıtaları muharebeye hazırlama