be arrange in an orderly fashion

  1. Verb sistemli bir şekilde düzenlemek