be at one's wits end

  1. Verb şaşırıp kalmak
  2. Verb aklı başından gitmek
ne yapacağını bilememek Verb
sabrı taşmak Verb
ne yapacağını şaşırmak Verb