be back in one's rent

  1. Verb kirası birikmiş olmak