be brief

  1. Verb kısa kesmek
sözün kısası, kısaca(sı).
biriyle konuşmayı kısa kesmek Verb